1 - Aplicació

- Obres de nova planta i de reforma

- Viviendes unifamiliars, edificios d'ús públic.

- Cobertes de formes simples i complexes.

- Qualsevol tipus de material de cobrició. (Teules, pissarra, planxes metàliques...)

 

2 - Economia

- Més econòmica que la d'obra tradicional.

- Rapidesa en la construcció. (Una tercera part del temps de la coberta tradicional)

- Organització i gestió de l'obra simplificada.

- Lleugeresa i flexibilitat máxima per el dimensionat.

 

3 - Aïllament

- Varietat de gruixos amb poliestirè expandit/extrusionat

 

4 - Duració

- El diseny dels panells assegura l'existència d'una càmara de ventilació, que garantitza la duració de la coberta.

- Les propietats de tots els materials que la formen estan gantitzades per certificats, segells de qualitat i recomenacions tècniques.

 

5 - Estètica

- Els panells realçen el volum i la calidesa de l'estructura de fusta.

- La varietat d'acabats de la cara inferior permet una amplia elecció de recobriment del sostre. (Guix, matxambrat d'abet o roure, contralacat, fibra acústica...)