Benvinguts a la web www termocubiertas.com

Som l’empresa TERMO CUBIERTAS, S.L. domiciliada al carrer de la Rutlla núm. 158 de GIRONA (17003), especialistes en la col·locació de teulades de fusta amb estructura-suport de bigues laminades, plafons “sandwich” i cobriments de teules, xapa, etc. etc. (També és possible el montatge sobre bigues metal.liques o de formigó).

Actualment podem considerar-nos empresa líder en aquest nou sistema de teulades al nostre país amb 4 anys d’experiència, encara que a la resta d’Europa ja ocupa el 90% de les teulades construïdes.

És de fàcil constatació, a peu d’obra, els avantatges d’aquestes modernes teulades si les comparem amb les tradicionals. Podem destacar per exemple:

- Que existeix una important reducció de pes propi de la teulada (60 kg/m2 contra 500kg/m2), la qual cosa permet, pel que fa a la rehabilitació d’edificacions antigues amb poca cimentació, afegir una planta més al substituir les càrregues de la coberta per les d’un nou forjat més lleuger.

- El temps necessari per portar a terme l’execució de l’obra és molt inferior al que cal per col·locar una teulada tradicional. El guany pot calcular-se en 3 o 4 setmanes.

- Per últim resaltarem la possibilitat d’habilitar l’espai de sota coberta com zona habitable amb el conseqüent increment de metres útils.

També podem oferir-vos tota classe de PARQUET: de Faig, Roure, etc. i el Sintètic marca “Quick.Step” i altres marques.