Benvinguts a la web www termocubiertas.com

 

Som l’empresa TERMO CUBIERTAS, S.L., (fundada el 2002), especialistes en la col·locació de teulades de fusta amb estructura-suport de bigues laminades, panells “sandwich” i cobriments amb teules, xapa, etc. etc.

 

A partir del 2012 ampliem la nostra activitat amb la col·locació de cobertes Integrals per habitatges, tipus TECTUM amb estructures lleugeres (registrables, habitables i autoportants), cobertes per a naus industrials i naus agropecuàries, (panells sandwich, sandwichs in situ, fibrociment), i façanes ventilades de gres, terracota, fibrociment, i plaques fenòliques.

 

Actualment podem considerar-nos empresa líder en aquest nou sistema de teulades i façanes en al nostre país.

 

Son moltes les avantatges d’aquestes modernes construccions si les comparem amb les tradicionals. Podem destacar per exemple:

 

- Enfront a les teulades tenim una important reducció de pes propi de la teulada (60 kg/m2 contra 500kg/m2), la qual cosa permet, pel que fa a la rehabilitació d’edificacions antigues amb poca cimentació, afegir una planta més al substituir les càrregues de la coberta per les d’un nou forjat més lleuger.

 

- El temps necessari per portar a terme l’execució de l’obra és molt inferior al que cal per col·locar una teulada tradicional. El guany pot calcular-se en 3 o 4 setmanes.

 

- Per aquet motiu els costos quedant reduïts considerablement.

 

- Per últim ressaltarem la possibilitat d’habilitar l’espai de sota coberta com zona habitable amb el conseqüent increment de metres útils.