Ens permet canviar i modernitzar la imatge d'un edifici donant-li un aspecte totalment nou.

AVANTATGES enfront de les cobertes convencionals 

  1. REDUCCIO DE PES  PROPI  ( uns 60 kg/m2 enfront de 500 kg/m2), detall molt important en el cas de rehabilitació de cases antigues, tota vegada que permet afegir-hi un forjat més, sense afectar a l’estructura ni a la cimentació. 
  2. AUGMENT  DE  HABITABILITAT  per l’aprofitament del sota teulada guanyant, de mitja un 40% mes de planta habitable .  
  3. RAPIDESA  en que s’efectua el muntatge, ja que representa una quarta part del temps que requereix, pel mateix treball amb una teulada tradicional.
  4. REDUCCIO DE COST  important  de l’obra, conseqüència de la rapidesa en que s’efectua el muntatge i el bon preu dels materials.