Es un sistema de revestiment exterior que permet diferents acabats amb peces de gres, de terracota, de plaques fenòliques o plaques de fibrociment. Sempre sobre una estructura lleugera,  de fusta, alumini o xapa galvanitzada. Les principals avantatges, son el alt grau d’aïllament, la rapidesa d’execució i l’absorció de moviments evitant axis les fissures, i el seu baix manteniment.